Trưởng ban Đơn vị
GS.TS. Đặng Quang Á Viện HL KH&CN VN
Phó Ban Đơn vị
PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Trần Đình Khang Trường ĐH BKHN
PGS.TS. Trần Văn Lăng Viện HL KH&CN VN
Thành viên Đơn vị
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường ĐHSP, ĐHĐN
TS. Nguyễn Việt Anh Viện CNTT
PGS.TS. Võ Đình Bảy Trường ĐH Tôn Đức Thắng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình Trường ĐH Công nghệ
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Trường ĐHBK, ĐHĐN
PGS.TS. Phạm Việt Bình Trường ĐH CNTT&TT
PGS.Trần Quốc Chiến Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Lê Bá Dũng Viện CNTT
TS. Nguyễn Đức Dũng Viện CNTT
PGS.TS. Lương Thế Dũng Học viện Mật mã
PGS.TS. Cao Xuân Dũng Viện CNTT&TT, ĐHBKHN
TS. Hà Mạnh Đào Trường ĐH Tài nguyên & MT
TS. Nguyễn Công Điều Viện CNTT
PGS.TS. Trần Cao Đệ Trường ĐH Cần Thơ
PGS.TS. Nguyễn Văn Định Trường ĐH Nông nghiệp HN
PGS.TS. Đăng Văn Đức Viện CNTT
TS. Nguyễn Huy Đức Trường CĐ SP TW
TS. Nguyễn Long Giang Viện CNTT
TS. Lâm Đức Hải Trường ĐH CNTT
TS. Đàm Quang Hồng Hải Trường ĐH CNTT
PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp Trường ĐH Cần Thơ
TS. Đặng Thị Thu Hiền Trường ĐH Thuỷ lợi
PGS.TS. Bùi Thế Hồng Trường ĐHSPKT Hưng Yên
PGS.TS. Trần Văn Hoài Trường ĐHBK, ĐHQG-HCM
TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HN
PGS.TS. Vũ Chấn Hưng Viện CNTT
PGS.TS. Trần Đăng Hưng Trường ĐHSP Hà Nội
TS. Vũ Như Lân Trường ĐH Thăng Long
TS. Nguyễn Đình Lầu Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Trương Thị Diệu Linh Trường ĐHBK Hà Nội
PGS.TS. Vũ Đức Lung Trường ĐH CNTT
TS. Lê Quang Minh Viện CNTT, ĐHQG HN
PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị Trường ĐH Cần Thơ
PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Trường ĐH KHTN TPHCM
TS. Huỳnh Công Pháp Trường CĐCNTT, ĐHĐN
TS. Phạm Anh Phương Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Từ Minh Phương HV Công nghệ BCVT
PGS.TS. Hoàng Quang Trường ĐHKH, ĐH Huế
Nguyễn Hồng Quang IFI, ĐHQG-HN
TS. Vũ Vinh Quang Trường ĐH CNTT&TT
PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh Trường ĐH Điện lực
TS. Lê Hoàng Sơn Trường ĐH KHTN Hà Nội
GS.Nguyễn Khoa Sơn Viện HLKH&CN VN
PGS.TS. Lê Văn Sơn Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Ngô Quốc Tạo Viện CNTT
TS. Nguyễn Văn Tảo Trường ĐH CNTT&TT
TS. Vũ Đức Thái Trường ĐH CNTT&TT
PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh Đại học Huế
TS. Ngô Đức Thành Trường ĐH CNTT
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng Trường ĐH BK Hà Nội
TS. Nguyễn Trường Thắng Viện CNTT
PGS.TS. Trịnh Đình Thắng Trường ĐH SP 2 Hà Nội
GS.TS. Vũ Đức Thi ĐHQG-HN
PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân Trường ĐH CNTT
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Trường ĐH Công nghệ
TS. Nguyễn Thị Thủy Trường ĐH Nông nghiệp HN
PGS.TS. Đỗ Năng Toàn Viện CNTT, ĐHQG-HN
TS. Vũ Thị Trà Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng Trường ĐH Lạc Hồng
TS. Nguyễn Thanh Tùng Trường ĐH Thủy lợi
Võ Thanh Tú Trường ĐH KH Huế
PGS.TS. Nguyễn Đình Việt Trường ĐH Công nghệ
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HN