Trưởng ban Đơn vị
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Trường ĐHSP, ĐHĐN
Phó Ban Đơn vị
TS. Nguyễn Bá Trung
TS. Phạm Anh Phương
Thành viên Đơn vị
TS. Nguyễn Thị Mai An
ThS. Lê Viết Chung
TS. Nguyễn Hoàng Hải