Lịch chương trình

Thời gian từ Thời gian đến Nội dung Người trình bày Địa điểm
00:00 00:00

Ngày 10/10/2015

07:30 08:00

Đón tiếp đại biểu

08:00 08:20

Văn nghệ chào mừng

Hội trường A5
08:20 08:25

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Hội trường A5
08:25 08:35

Diễn Văn Khai mạc

Hội trường A5
08:35 08:45

Phát biểu của Chủ tịch CLB Hiệu trưởng các trường Đại học Sư phạm

Hội trường A5
08:45 08:55

Phát biểu của lãnh đạo cấp trên

Hội trường A5
08:55 09:10

Báo cáo đề dẫn: "Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường Đại học Sư phạm đáp ứng yêu cầu đối mới căn bản và toàn diện giáo dục: Những định hướng và giải pháp"

PGS.TS. Lê Quang Sơn Hội trường A5
09:10 10:00

Báo cáo tham luận tại phiên toàn thể

Hội trường A5
09:10 09:20

Tham luận: "Một số giải pháp về chính sách, quản lý bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên sư phạm"

PGS.TS. Nguyễn Thám Hội trường A5
09:20 09:30

Tham luận: "Nâng cao năng lực giảng viên và đổi mới chương trình đào tạo - 2 nhiệm vụ chính của nhà trường sư phạm".

PGS. TS. Phạm Hồng Quang Hội trường A5
09:30 09:40

Tham luận: "Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi"

GS.TS. Nguyễn Đức Chính Hội trường A5
09:40 09:50

Tham luận: " Giảng dạy tích hợp theo năng lực thực hiện tại các Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"

TS. Nguyễn Ngọc Hùng Hội trường A5
09:50 10:00

Tham luận: "Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 - Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên các trường sư phạm".

TS. Phùng Thái Dương Hội trường A5
10:00 10:15

Nghỉ giải lao (tại các Tiểu ban)

10:15 11:30

Báo cáo poster tại các tiểu ban

Tiểu ban 1: Phòng 303, tầng 3 nhà A5 

Tiểu ban 2: Hội trường A5.

Tiểu ban 3: Phòng 304, tầng 3, nhà A5

Tiểu ban 4: Phòng 305 , tầng 3, nhà A5

11:30 13:00

Mời cơm trưa các đại biểu, nghỉ ngơi

14:00 17:00

1. Tiếp tục báo cáo tham luận tại các Tiểu ban

2. Họp Hiệu trưởng và trưởng phòng Đào tạo 7 trường Đại học Sư phạm trọng điểm (Phòng họp tầng 1, nhà A5)

14:00 17:00

Tiểu Ban 1: Nâng cao năng lực cho giảng viên giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng ngoại ngữ

Điều hành:

PGS.TS Nguyễn Phong Nam  – Trường ĐHSP Đà Nẵng

TS. TS. Võ Văn Duyên Em – Trường ĐHSP Quy Nhơn

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

PGS.TS Trần Mạnh Tiến - Trường ĐHSP Hà Nội

Các báo cáo:

1. "Đánh giá hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học theo học chế tín chỉ", ThS. ĐinhThị Kim Hảo, ThS Phạm Thị Hương, trường Đại học Vinh.

2. "Dạy học nội dung hình học sơ cấp bằng tiếng anh cho sinh viên ngành sư phạm toán học", TS. Nguyễn Chiến Thắng, Trường Đại học Vinh.

3. "Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở khoa giáo dục tiểu học trường đại học thủ đô Hà Nội", TS. Ngô Thị Kim Hoàn,  trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

4. "Xây dựng khung lý thuyết cho việc thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên sư phạm mầm non", TS. Đinh Thị Đoan HươngTrường ĐH Sư phạm- ĐHĐN.

5. "Giải pháp dạy học Địa lý theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh", ThS. Nguyễn Thị Thanh VânTrường Đại học Đồng Tháp.

6. "Effects of copperative learning on students’ cognitive and metacognitive strategies", Tran Van Dat, Trường ĐH An Giang.

7. "Enhancing English teaching competency towards approaching the new high-school training program through managing and organizing English extracurricular activities at universities of pedagogy", ThS. Pham Thi Kieu OanhTrường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

8. "Phát triển năng lực thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học  đáp ứng với mô hình trường học mới Việt Nam", ThS. Trần Thị Kim CúcTrường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

9. "Những cái thiếu của người giảng viên khoa học Ngữ văn trường đại học sư phạm hiện nay", PGS.TS Trần Mạnh TiếnTrường ĐHSP Hà Nội.

10. "Tổ chức các hoạt động dạy học để bồi dưỡng và rèn luyện năng lực học tập cho sinh viên ngành sư phạm tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", ThS. Lê Viết ChungTrường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng.

Phòng 303, tầng 3 nhà A5
14:00 17:00

Tiểu Ban 2: Nâng cao năng lực đánh giá sinh viên và năng lực giảng dạy về khoa học đánh giá cho giảng viên

Điều hành:

TS. Trần Xuân Bách - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Trường ĐHSP Thái Nguyên.

PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ - Trường ĐHSP Huế

 TS. Nguyễn Tiến Trung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Các báo cáo:

1. "Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm", ThS. Phạm Thị HươngTrường Đại học Vinh.

2. "Phát triển cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường sư phạm", Ngô Tố HoaTrưởng đại diện Văn phòng iGroup Asia Pacific Ltd. Tại Việt Nam.

3. "Phát triển năng lực sáng tạo của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay", TS. Bùi Việt PhúTrường ĐHSP - ĐHĐN

4. "Quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực", PGS.TS. Nguyễn Thị TínhTrường ĐHSP - ĐHTN.

5. "Đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá năng lực người học ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM trong thời kỳ hội nhập quốc tế", ThS. Trương Minh TríTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.

6. "Các giải pháp nâng cao năng lực  cho đội ngũ giảng viên các trường sư phạm", PGS.TS. Lê Công Triêm, ThS. Nguyễn Thị TyTrường ĐHSP - ĐH Huế.

7. "Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông", ThS. Nguyễn Hồng QuýTrường Đại học Kinh tế - Luật,  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

8. "Một số nguyên tắc và biện pháp nâng cao năng lực đánh giá cho giảng viên trong dạy học nghiệp vụ sư phạm", Ths. Nguyễn Khải HoànTrường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang.

9. "Bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực khảo sát, đánh giá năng lực của học sinh: trường hợp khảo sát, đánh giá năng lực giao tiếp toán học", TS. Nguyễn Tiến TrungTrường Đại học Sư phạm Hà Nội.

10. "Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay", PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Ths. Phan Thị Hạnh ThuHọc viện Khoa học xã hội.

Hội trường A5
14:00 17:00

Tiểu Ban 3: Nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về giảng dạy tích hợp

Điều hành:

PGS.TS. Đậu Thị Hòa - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

TS. Nguyễn Ngọc Hùng -  Trường ĐHSPKT Nam Định

PGS.TS.Đỗ Hương Trà - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trường ĐHSP Hà Nội 2

Các báo cáo:

1. "Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Địa lí bằng phương pháp dạy học dự án", Nguyễn Thị Việt HàTrường Đại học Vinh.

2. "Sử dụng phương pháp tích hợp liên môn trong giảng dạy môn địa lý", Nguyễn Thị Thu HàTrường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

3. "Tổ chức dạy học tích hợp trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông để phát triển năng lực học sinh", PGS.TS. Đậu Thị Hòa, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

4. "Thực trạng và một số giải pháp trong đào tạo giáo viên về dạy học tích hợp", TS. Nguyễn Thị Kim ÁnhTrường Đại học Quy Nhơn.

5. "Nghiên cứu chương trình đào tạo năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông", TS. Tưởng Duy Hải, PGS.TS.Đỗ Hương TràTrường Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. "Tích hợp trong dạy đọc hiểu văn bản văn học", Nguyễn Thị Thu HàTrường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

7. "Hình thành năng lực dạy học tích hợp trong lĩnh vực khoa học xã hội cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học", Nguyễn Thuận Quýtrường Đại học Đồng Tháp.

8. "Bồi dưỡng năng lực giảng dạy tích hợp và giảng dạy phân hóa cho giảng viên trường Cao đẳng nghề", Nguyễn Văn Tứ - Phạm Đức KhiêmTrường Đại học Vinh.

9. "Dạy học tích hợp - những vấn đề cần nhận thức và thực hiện", TS. Nguyễn Đức Cương, trường ĐHSP - Đại học Huế.

10. "Giảng dạy tích hợp môn Văn học dân gian trong chương trình đào tạo ngành cử nhân sư phạm Ngữ văn", TS. Nguyễn Thị Ngọc LanTrường ĐHSP Hà Nội 2.

Phòng 304, tầng 3, nhà A5
14:00 17:00

Tiểu Ban 4: Giảng viên các trường sư phạm với chương trình phổ thông mới

Điều hành:

TS. Vương Thị Bích Thủy - Trường ĐHSP Đà Nẵng

PGS.TS.Trần Thái Học - Trường ĐHSP Huế

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng - Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh 

TS. Phùng Thái Dương - Trường Đại học Đồng Tháp

Các báo cáo:

1. "Vai trò người giảng viên sư phạm tiểu học trong việc định hướng sinh viên rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học qua quá trình tiếp nhận văn học", ThS. Hoàng Hữu PhướcĐại học Sư phạm Huế,

2. "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục", Ngô Thị Lan HươngTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

3. "Giảng viên  trường Đại học Sư phạm với chương trình phổ thông mới", Nguyễn Tiến CôngTrường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

4. "Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 – nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên các trường Sư phạm", TS. Phùng Thái Dương, CN. Huỳnh Thị Kiều TrâmTrường đại học Đồng Tháp.

5. "Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ chuyên ngành Quản lí Giáo dục trong bối cảnh mới", ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng   ThS. Chế Thị Hải Linh, Trường Đại học Vinh.

6. "Một vài ý kiến trao đổi về giải pháp giảng dạy tốt môn giáo dục công dân ở phổ thông hiện nay", TS. Vương Bích ThủyTrường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

7. "Hoạt động học của lamap với việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh", ThS. Nguyễn Thị Thủy, PGS.TS Đỗ Hương Trà, Trường Đại học Hải Phòng.

8. "Nâng cao năng lực thích ứng của giảng viên các trường sư phạm với đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông", TS. Trần Vân AnhTrường Đại học Thủ đô Hà Nội.

9. "Tăng cường hơn nữa tính hướng nghiệp trong chương trình lý luận văn học ở trường Đại học Sư phạm",  PGS.TS.Trần Thái Học, trường ĐHSP Huế.

10. "Rèn luyện kĩ năng lựa chọn và thiết kế bổ sung nhằm phát triển hệ thống bài tập trong dạy học toán ở tiểu học", Trần Xuân BộTrường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang.

Phòng 305 , tầng 3, nhà A5
17:00 17:30

Tổng kết Hội thảo

Hội trường A5
18:00

Tiệc chiêu đãi

08:00 11:00

 Giao lưu trao đổi giữa đại biểu với giảng viên Trường ĐHSP- ĐHĐN về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Đại học, Cao đẳng.