Địa điểm

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

Số 459, đường Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng.

 Điện thoại: (84) - 511 – 3841323, Fax: (84) - 511 - 3842 953.