Địa điểm

Hội trường A5, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Số 459 Tôn Đức Thắng, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng


View Larger Map