Địa điểm

Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Số 459, Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.