Đơn vị tổ chức

STT Đơn vị Email Điện thoại Địa chỉ
1 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 0511.3841323 Số 459, đường Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng.