Đơn vị tổ chức

STT Đơn vị Email Điện thoại Địa chỉ
1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ICTR2017@ued.udn.vn 0236.3841323 (105) 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng