Giới thiệu

1. Mục tiêu của Hội thảo
Công bố những kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường.
 
2. Nội dung của Hội thảo
Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở Trường/Lớp Mầm non;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học ở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học ở trường Đại học, Cao đẳng;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên.

 
3. Thành phần tham dự Hội thảo

- Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, các chuyên gia của các Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam;
- Các đại biểu có quan tâm.

 
4. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo

Thời gian: ngày 5 & 6 tháng 3 năm 2014
Địa điểm: Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng, Hội trường tầng 5 nhà A5; số 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

 
5. Đăng ký tham dự và gửi báo cáo khoa học

- Đăng ký tham dự Hội thảo; đăng ký tên bài báo cáo và tóm tắt nội dung báo cáo (không quá 300 từ) trước ngày 1/12/2013.
- Gửi bài báo toàn văn (bản cứng và bản mềm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) trước ngày 15/01/2014.
Lưu ý: -  Các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo trên mẫu đính kèm thông báo này, hoặc có thể đăng ký theo mẫu và gửi file qua email theo địa chỉ ungdungcnttdh2013@gmail.com, ghi rõ tiêu đề Đăng ký tham dự Hội thảo.
- Các đại biểu có thể đăng ký online theo địa chỉ website: http://qlkh.ued.vn/

6. Quy cách bài báo

Bài báo cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Bài báo được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode / Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Tên của bài báo viết chữ in hoa, họ và tên tác giả và tên cơ quan công tác đặt sau tên bài báo, bằng chữ thường, đậm. Cuối bài viết, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 10 dòng) và giới thiệu sơ lược lý lịch của bản thân (nếu có thể).
Các bài báo khoa học sẽ được phản biện, biên tập và in trong Kỷ yếu Hội thảo.
 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và các đại biểu có quan tâm đăng ký tham dự và gửi bài cho Hội thảo khoa học. Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời trước ngày 20/2/2014 cho các đại biểu đã đăng ký tham dự Hội thảo.
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng KH,SĐH&HTQT, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Email: ungdungcnttdh2013@gmail.com   ĐT:0511-6569179 
Tham khảo trên Website: http://www.ued.udn.vn