Giới thiệu

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và  các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". 

Chủ đề của Hội nghị liên quan đến những vấn đề thời sự của công nghệ thông tin như an toàn, bảo mật thông tin và khoa học, giáo dục trong thời đại IoT. Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên không hạn chế nội dung, có thể có cả những hướng nghiên cứu khác.

Tên thông thường của Hội nghị là FAIR - Fundamental and Applied IT Research. FAIR lần thứ X (FAIR'10), tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng vào 2 ngày: thứ năm và thứ sáu, 17 - 18/8/2017.