Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Tâm lí học xã hội Việt Nam và Học viện Khoa học xã hội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

TÂM LÍ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÍ 

Thời gian: Ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2019 (Thứ Bảy và Chủ nhật)

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng,

Số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

I. Mục đích của Hội thảo

            1.Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động nghề tâm lí của những người giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học, chỉ ra những mặt mạnh, những thành tựu, đóng góp của nghề tâm lí và những hạn chế của nghề tâm lí ở Việt Nam hiện nay.

            2. Từ kết quả của Hội thảo, Hội Tâm lí học xã hội Việt Nam và những người hành nghề tâm lí học sẽ xúc tiến xây dựng Bộ quy điều đạo đức nghề tâm lí làm cơ sở cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học ở Việt Nam.

II. Các chủ đề Hội thảo (xem Thông báo số 1)

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

Chủ đề 1: Hoạt động nghiên cứu và đào tạo tâm lí học ở Việt Nam và trên thế giới

Chủ đề 2: Đạo đức trong hành nghề tâm lí ở Việt Nam và trên thế giới

Chủ đề 3: Xây dựng Bộ quy điều đạo đức nghề nghiệp và giám sát hoạt động nghề nghiệp

 III. Thời hạn đăng kí và địa chỉ gi bài

- Hạn cuối gửi tóm tắt và bài viết: 30/05/2019

- Thời hạn nộp bài toàn văn: 30/06/2019

            - Địa chỉ e-mail nhận đăng kí tham dự, tóm tắt, toàn văn bài báo khoa học: htddtl2019@gmail.com

IV. Lệ phí đăng bài và tham dự Hội thảo

            Với đại biểu đăng bài bằng tiếng Việt và đại biểu tham dự:phí tham dự là 1.000.000đ hoặc 50 USD/ 1 người, bao gồm:

-         Lệ phí tham dự Hội thảo và các buổi tập huấn ngắn hạn (mini skill).

-         Lệ phí đăng bài Hội thảo (bằng tiếng Việt).

-         Tài liệu Hội thảo.

-         Kỉ yếu Hội thảo.

-         Ăn trưa trong hai ngày diễn ra hội thảo.

Với đại biểu đăng bài bằng tiếng Anh:phí tham dự là 2.000.000đ hoặc 100USD/ 1 người, bao gồm những quyền lợi như trên và phí đăng bài tiếng Anh (do học giả nước ngoài biên tập).

Lệ phí tham dự Hội thảo cần chuyển vào tài khoản ngay sau khi đăng kí tham dự (bằng Việt Nam đồng hoặc USD tính theo tỉ giá quy đổi của ngân hàng tại thời điểm chuyển khoản).

Thông tin về tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm.

Số tài khoản: 2002.311.09.0024

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: HTDDTL2019 – Họ và Tên – Số lượng bài TA/TV. Ví dụ: HTDDTL2019NguyenThiVan2baiTV

Mọi thông tin về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

            - TS. Hà Văn Hoàng, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng. Email: hahoang9@gmail.com. Điện thoại: 0987377512.

- TS. Hồ Thị Thuý Hằng, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng. Email: hothuyhang0807@gmail.com. Điện thoại: 0982871510.

- TS. Vũ Thu Trang, Khoa Tâm lí học và Quản lí giáo dục, Học viện Khoa học xã hội. Email: trangvuthu90@gmail.com. Điện thoại 0964525858.