Giới thiệu

Hội nghị toàn quốc lần thứ V

“Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”

Đà Nẵng, 23-25/5/2015Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học – Viện HLKHCNVN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ năm “Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến 25/5/2015. Đây là sinh hoạt khoa học qui mô toàn quốc của các nhà khoa học hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy Xác suất Thống kê toán học, tiếp tục truyền thống của các Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Nha Trang năm 1983, lần thứ hai và thứ ba tổ chức ở Ba Vì năm 2001, 2005 và lần thứ tư tại Vinh năm 2010.


Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trình bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy của mình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực Xác suất và Thống kê toán học. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Xác suất Thống kê toán học tham gia Hội nghị và đọc báo cáo. Mọi cán bộ nghiên cứu khoa học và giáo dục trong ngành (kể cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) đều có thể đăng ký tham dự.