Giới thiệu

Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về  "Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020”, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Diễn đàn Vật lý với chủ đề: “Khoa học vật liệu: lý thuyết và thực nghiệm” lần thứ nhất năm 2015.

I. Mục đích của Diễn đàn:

Diễn đàn là nơi trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học trong trường Đại học Sư phạm, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng về các hướng nghiên cứu vật lý lý thuyết và ứng dụng; trên cơ sở đó, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài đại học Đà Nẵng để thực hiện các nhiệm vụ Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ.

II. Các chủ đề Diễn đàn:

Diễn đàn tập trung vào các vấn đề sau:

-Vật lý bán dẫn -  điện môi

-Vật liệu từ và siêu dẫn

-Vật liệu - linh kiện bán dẫn – điện môi

-Vật liệu nano và ứng dụng

-…..

-Graphene và các cấu trúc tương đương

-Quang lượng tử và thông tin lượng tử

-Vật lý trong các hệ bán dẫn thấp chiều

-Vật lý hạt cơ bản và nguyên tử, hạt nhân

 

III. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Thời gian:Tổ chức trong 2 ngày: 31/10 – 1/11/2015;

Địa điểm:Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

459  Tôn Đức Thắng -  Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng

IV. Thành phần Ban tổ chức:

PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh                      –Trưởng ban

PGS.TS. Lê Quang Sơn                                         – Phó trưởng ban

PGS. TS. Võ Trung Hùng                                        – Phó trưởng ban

TS. Nguyễn Bá Trung                                              – Ủy viên Thường trực

TS. Nguyễn Văn Hiếu                                              – Ủy viên

TS. Lê Hồng Sơn                                                     – Ủy viên

TS. Nguyễn Quý Tuấn                                              – Ủy viên TK   

V. Đăng kí viết bài và tham gia Diễn đàn:

Các nhà Khoa học có thể tham gia trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn. Trên cơ sở các tham luận báo cáo tại diễn đàn, tác giả có thể phát triển thành bài báo hoàn chỉnh (nếu có nhu cầu); những bài viết đạt yêu cầu của Ban biên tập Tạp chí KH&GD trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN sẽ được chọn đăng trong tạp chí số đặc biệt năm 2015 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

-  Thời gian đăng kí và gửi báo cáo: trước ngày 15/10/2015

-  Thông báo chấp nhận báo cáo: trước ngày 30/10/2015

-  Quy cách và thể lệ bài viết: Bài báo chưa từng được công bố trên sách, báo và các tạp chí khác. Bài viết không quá 10 trang A4, được định dạng như sau: lề trái: 3 cm, lề phải: 2,5 cm, lề trên: 2 cm, lề dưới: 2 cm; font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, tiêu đề viết hoa size 11; giãn dòng 1,2; Tác giả chịu trách nhiệm chính chỉ ghi rõ họ tên, địa chỉ email và điện thoại liên lạc dưới dòng tên tác giả; Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự: Tên tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm, trang.

VI. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Tác giả có thể đăng kí trực tiếp và gửi bài cho Diễn đàn theo địa chỉ email: nqtuan@ued.udn.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận thường trực của Ban tổ chức:

            TS. Nguyễn Bá Trung, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

            Điện thoại cố định: 0511. 3730908. Di động: 0905188257

            Thông tin về Diễn đàn được cập nhật tại website: http://conf.ued.udn.vn.

 Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Diễn đàn khoa học nói trên.

     Trân trọng cám ơn ./.