Notification

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X (NGÀY 21/04/2018)

BUỔI SÁNG: 7h30 - 11h30 (Hội trường A5 - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

PHẦN I. KHAI MẠC

7h30 – 8h00

Đón tiếp đại biểu

8h00 – 8h30

Văn nghệ chào mừng

8h30 – 8h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu Đoàn chủ tịch

 

- Đoàn Chủ tịch:

1/ GS.TS Nguyễn Cao Huần, Chủ tịch Hội Địa lý VN

2/ PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

3/ GS.TS Đỗ Thị Minh Đức P. Chủ tịch Hội Địa lýVN

4/ PGS.TS Đặng Văn Phan, P. Chủ tịch Hội Địa lý VN

5/ Ông Huỳnh Phước, P.Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT TP.Đà Nẵng.

- Thư ký:

1/ TS. Nguyễn Đăng Độ, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế

2/ Th.S Lê Ngọc Hành, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng

8h45 – 9h30

PHẦN II. PHIÊN HỌP TOÀN THỂ

 

- Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Cao Huần - Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam

 

- Phát biểu chào mừng của PGS.TS.Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường Đại họcSư phạm - ĐHĐN

 

- Phát biểu chào mừng của Ông Huỳnh Phước, P.Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP.Đà Nẵng

 

- Báo cáo tổng thuật công tác chuẩn bị hội nghị: TS Trương Phước Minh

(BTC Hội nghị)

9h30 – 9h45

Nghỉ giải lao/chụp hình lưu niệm của các Đoàn

 

PHẦN III. BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI PHIÊN TOÀN THỂ

(9h45 - 11h30,tại Hội trường A5 – Trường Đại học Sư phạm)

 

Chủ tọa: - GS.TS. Trương Quang Hải (Phó Chủ tịch Hội Địa lý VN)

- PGS.TS. Lê Văn Thăng (Phó Chủ tịch Hội Địa lý VN)

Thư ký: - PGS. TS Đậu Thị Hòa (Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

 

 

BÁO CÁO KHOA HỌC

TÁC GIẢ

9h45 -10h15

GREEN AND SMART CITIES

Prof.Em. Dr. Luc Hens

Flemish Institute For Technological Research (VITO), Belgium

10h15 -10h40

QUÁ TRÌNH XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN VÀ BỒI LẤP CỬA SÔNG DẢI VEN BIỂN TỪ QUẢNG NAM ĐẾN PHÚ YÊN

TS.Đào Đình Châm

Viện trưởng, Viện Địa lý

10h40 -11h05

HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN – LÝ LUẬNVÀTHỰC TIỄN

TS. Trần Văn Trường,

PGS.TS Đặng Văn Bào, GS.TS Nguyễn Cao Huần, GS.TS Trương Quang Hải, TS. Phạm Quang Anh

Trường Đại Học KHTN- ĐHQGHN

 

 

THÔNG BÁO

 

 

11h05 -11h15

THÀNH QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯTẠI TP. ĐÀ NẴNG

Th.S. Huỳnh Liên Phương

P.Giám đốc, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư- UBND TP. Đà Nẵng

11h15 -11h30

ESRI’S OPEN VISION

Mr. Wuttiboon Faamnuaypol

Tổng Giám ĐốcCTy ESRI Vietnam

 

BUỔI CHIỀU (13h30 -17h00)

BÁO CÁO TẠI CÁC TIỂU BAN

 

 

TIỂU BAN 1: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(13h30 -17h00, Hội trường lớn Tầng 2, Nhà A6– Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)

 

Chủ tọa: - PGS.TS Đặng Văn Bào (Trường Đại học KHTN- ĐHQG Hà Nội);

- PGS.TS Hà Văn Hành (Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế)

Thư ký:  - TS. Nguyễn Hữu Xuân (Đại học Quy Nhơn)

 

Stt

Tên bài báo

Tác giả

1

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CẤP CẢNH QUAN: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CẢNH QUAN VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nguyễn An Thịnh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2

PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng

Trường Đại Học Khoa Học, Đại Học Huế

3

DI CHỈ ĐỊA MẠO VÀ DU LỊCH ĐỊA HỌC TRÊN BỜ BIỂN VÀ ĐẢO VIỆT NAM

VũVăn Phái

Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

4

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2000 – 2017

Nguyễn Diệu Trinh, Hoàng Thanh Sơn,Nguyễn Bách Thảo

Học Viện KH&CN, VHLKHCNVN

Viện Địa lý, Trường ĐH Mỏ - Địa Chất

5

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH VEN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Nguyễn Thị Ngạn, Uông Đình Khanh, Nguyễn Hữu Xuân

Trường Đại Học Phú Yên, Viện Địa lý, Trường Đại Học Qui Nhơn

6

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHÂN SINH CỦA CẢNH QUAN MIỀN NÚI (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN)

Trần Thị Tuyến

Khoa Địa lý – QLTN, Trường ĐH Vinh

7

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LỚP PHỦ ĐẾN TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT KHU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA

Nguyễn Văn Dũng

ViệnĐịa lý

8

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN CỦA ĐỒI CÁT BAY MŨI NÉ TỈNH BÌNH THUẬN

Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng

La Nữ Ánh Vân

Trường ĐHKH – Đại học Huế

Viện TN&MT – Đại học Huế

Trường Đại học Phan Thiết

9

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Vũ Đình Chiến

Trường Cao đẳng Bình Định

10

HOẠT ĐỘNG XÓI LỞ VÀ BỒI LẤP VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỈNHHÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000 - 2016

Nguyễn Quang Tuấn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

11

TIẾP CẬN HỆ THỐNG TRONG NGHIÊN CỨU LŨ QUÉT

Nguyễn Thị Kim Chương,

Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa Địa lý, trường Đại họcSư phạm Hà Nội

12

SỬ DỤNG TỔ HỢP CÁC ĐẶC TRƯNG THỜI TIẾT TRONG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN SINH KHÍ HẬU KHU VỰC QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG PHỤC VỤ DU LỊCH

Nguyễn Đăng Tiến, Đỗ Thị Vân Hương

ĐHSao Đỏ, Hải Dương, Trường ĐHKH

ĐH Thái Nguyên

13

ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ XÓI LỞ BỜ SÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO TIẾP CẬN ĐỊA LÝ TỔNG HỢP

Trịnh Phi Hoành, Phạm Việt Hòa,

Trần Văn Thương

Viện Địa lý Tài Nguyên Tp HCM

Khoa Địa lý, Trường ĐHSP Tp. HCM

 

TIỂU BAN 2: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ DU LỊCH

(13h30 -17h00, Phòng 402, Nhà A6 – Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)

 

Chủ tọa: - PGS.TS Đặng Văn Phan (Hội Địa lý Tp. Hồ Chí Minh)

- PGS. TS Nguyễn Thị Trang Thanh (ĐH Vinh)

Thư ký:  - TS. Nguyễn Hà Quỳnh Giao (ĐH Sài Gòn)

 

Stt

Tên bài báo

Tác giả

1

ĐỊA LÝ BIỂU TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG

ĐỊA LÝ DU LỊCH

Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh

Khoa Địa lý – ĐHSP Hà Nội

2

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO VIETGAP VÀ

BƯỞI THANH TRÀ NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Hữu Tuyên,

Lê Phúc Chi Lăng,Nguyễn Trọng Quân

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

Trường Đại học khoa học - ĐH Huế

3

HƯỚNG SINH THÁI VÀ KINH TẾ TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ ỨNG DỤNG

Phạm Quang Anh

Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

4

MÔ HÌNH KHU KINH TẾ TỰ DO: NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN ĐỊA LÝ KINH TẾ MỚI, MỘT SỐ GỢI Ý CHO

VIỆT NAM

Trần Ngọc Ngoạn, Hà Huy Ngọc,

 Phạm Thị Trầm

Viện Địa lí nhân văn, Viện HLKHXHVN

5

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI HIỆN NAY VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nguyễn Ngọc Khánh,

 Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Hồng Anh

Hội Địa lý Việt Nam, Trường ĐH TN&MT

Viện Địa lý Kinh tế - Xã hội và Phát triển

6

ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU GIÁO DỤC TRONG MỨC SỐNG

DÂN CƯ Ở DẢI VEN BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Đức Tôn,Nguyễn Thị Thanh Hiệp

Trường Đại học Quy Nhơn

7

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH Ở MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH VĂN HOÁ TÂM LINH CỦA THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Đỗ Thị Việt Hương

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

8

CÁC GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ GIẢM NGHÈO CHO CÁC XÃ BÃI NGANG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN

Hoàng Phan Hải Yến

Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên,

Trường Đại học Vinh

9

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀNVỮNGVÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI

Trương Thị Thanh Tuyền,

Phạm Xuân Hậu

Trường Đại học Văn Hiến

10

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Bùi Văn Tuấn, Trương Quang Hải

Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển, ĐHQGHN

11

MÔ HÌNH LIÊN KẾT BỀN VỮNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CHÈ TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Thị Trang Thanh,

Nguyễn Thị Hoài, Hoàng Phan Hải Yến

Khoa Địa lí - QLTN, Trường ĐH Vinh

12

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

Nghiêm Văn Long

Trường ĐHSP Thái Nguyên

13

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC HUYỆN MIỀN NÚITỈNH QUẢNG TRỊ

Đặng Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Sơn

Trường Đại họcSư phạm- ĐH Huế

14

SINH KẾ NGƯỜI DÂN BÌNH DƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA

Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Yến

Trường Đại học Thủ Dầu Một

15

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2004 - 2016

Nguyễn Hà Quỳnh Giao,

Phạm Đỗ Văn Trung

Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 

TIỂU BAN 3: BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM, GIS VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

(13h30 -17h00, Phòng 403, Nhà A6 -Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)

 

Chủ tọa: - PGS.TS Phạm Quang Vinh (Viện Địa lý )

-PGS.TS Đặng Duy Lợi (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thư ký: - TS. Ngô Anh Tú (Đại học Quy Nhơn)

 

Stt

Tên bài báo

Tác giả

1

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IGIS TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG SỐNG CÁC LOÀI CHIM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI THÔNG MINH, LẤY VÍ DU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Quý Quỳnh,Vương Thu Phương

Ban Ứng dụng & Triển khai CN,

Viện HLKHCNVN,Trường ĐHSP Hà Nội

2

ỨNG DỤNG GIS NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ

BỀ MẶT LƯUVỰC SÔNG BÉ GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Phan Văn Trung, Nguyễn Thám

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Trường ĐHSP - ĐH Huế

3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH PHỤC VỤ CẢNH BÁO SỚM TAI BIẾN LŨ QUÉT Ở VÙNG NÚI, THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU – SƠN LA

Nguyễn Ngọc Thạch, Lại Tuấn Anh, Phạm Xuân Cảnh, Lê Như Ngà,

Vũ Đăng Cường

Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Viện Cơ học -Viện KH&CNVN, Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng

4

CÔNG NGHỆ GIS CHO GIÁO DỤC DI SẢN

Phan Tuấn Anh, Phan Thị Hoa Lợi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

5

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN VÀ GIS KHÔI PHỤC SỐ LIỆU DÒNG CHẢY LŨ LỊCH SỬ NĂM 2009 LƯU VỰC

HÀ THANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngô Anh Tú, Nguyễn Hữu Xuân

Khoa Địa lí -Địa chính,

Trường Đại học Quy Nhơn

6

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG LÃNH THỔ NAM BỘ THỂ HIỆN SỰ PHÂN HÓA CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH THEO CÁC TIỂU VÙNG

Đặng Văn Phan, Hoàng Thị Kiều Oanh

Hội Địa lý Việt Nam - Đại học Cửu Long

Khoa Sư phạm, KHXH - Đại học Sài Gòn

7

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỘ ẨM ĐẤT SỬ DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN MODIS BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC NDVI/LST, NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM CHOLƯU VỰC SÔNG CẢ

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Quang Vinh, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Tuấn Hải

Viện Địa lý, Viện HLKH&CNVN; Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT

8

TÍCH HỢP MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Thám, Nguyễn Đăng Độ

Khoa Địa lý, Trường ĐHSP Huế

9

ỨNG DỤNG GIS VÀ PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÀNH ĐAI RỪNG BẢO VỆ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG 9 – ĐOẠN CHẠY QUA HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Quang Việt, Lê Minh Tâm,

Trương Đình Trọng, Trần Ánh Hằng

Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học

Khoa học, Đại học Huế

10

ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG TẠI NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

Lương Kim Ngân, Hoàng Thái Lộc, Nguyễn Ngọc Sơn

Viện Dầu khí Việt Nam - TTNghiên cứu và Phát triển, An toàn và MTDầu khí

11

ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đoàn Quang Cương, Trần Văn Tuấn,

Phạm Lê Tuấn

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học

Tự nhiên,  ĐHQG Hà Nội

12

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ 1990 ĐẾN 2017                   

Nguyễn Thanh Ngân

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

13

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT TẠI PHƯỜNG TRƯỜNG THI, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

Võ Thị Thu Hà,Đỗ Thị Tài Thu

Khoa Địa lý -QLTN, Trường ĐH Vinh

Khoa Địa lý, Trường ĐHKH Tự nhiên,

ĐHQG Hà Nội

 

TIỂU BAN 4: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỊA LÝ

(13h30 -17h00), Phòng 502,Nhà A6– Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)

 

Chủ tọa:- GS.TS Đỗ Thị Minh Đức (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Thị Hồng (Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên)

Thư ký: - TS. Nguyễn Thị Bình (Trường ĐHSP HCM)

 

Stt

Tên bài báo

Tác giả

1

KIẾN THỨC ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP

CHUYÊN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nguyễn Thị Hồng

Trường ĐHSP Thái Nguyên

2

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TƯƠNG TÁC

Nguyễn Thị Việt Hà

Khoa Địa lý – Quản lí tài nguyên,

Trường Đại học Vinh

3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KĨ THUẬT BẢN ĐỒ TƯ DUY ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ THUYẾT TRÌNH KHI HOẠT ĐỘNG NHÓM CHO NGƯỜI HỌC

Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Hương Giang, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Mây

Khoa Địa lý, Trường ĐHSP Thái Nguyên

4

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ GIÁO KHOA TRONG ĐÀO TẠO

SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Hồ Phong

Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm –

Đại học Đà Nẵng

5

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Nguyễn Thị Bình

Khoa Địa lý, Trường ĐHSP TP.HCM

6

QUI TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰTRẦN QUỐC TUẤNTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Đỗ Ngọc Thành

Trường đại học Trần Quốc Tuấn

(Trường sĩ quan Lục quân 1)

7

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC HIỆN NAY

Đậu Thị Hòa

Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm,

Đại học Đà Nẵng

8

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN ĐỊA LÝ 8 NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Khoa Địa lý, Trường Đại học

Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

9

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THPT

Đào Thị Bích Ngọc

Trường Đại học Tây Bắc

10

TỔ CHỨC VẬN DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG MÔN ĐỊA LÍ Ở HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

Tạ Xuân Phương

Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương

11

KHẢ NĂNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO CHO

HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nguyễn Thanh Tưởng

Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng

12

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI ĐỊA LÝ TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA DẠY HỌC ĐỊA LÝ 11 TRƯỜNG

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG HIẾU, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Hoàng Tuấn –

Trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An

 

TIỂU BAN 5: TẬP HUẤN GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ArcGIS PRO

(8h00-17h00, ngày 19 &20/4/2018, Phòngmáy209 Nhà A5 – Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)

 

Chủ tọa: - TS. Trần Thị Ân (Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

Thư ký:  -ThS. Lê Ngọc Hành (Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

 

Nội dung tập huấn

Tác giả

  1. Làm quen với ArcGIS Pro
  2. Tích hợp dữ liệu, Xây dựng Cơ sở dữ liệu trong ArcGIS Pro
  3. Hiển thị dữ liệu trong ArcGIS Pro
  4. Biên tập dữ liệu
  5. Phân tích dữ liệu không gian
  6. Làm việc với dữ liệu 3D
  7. Tạo trang in bản đồ
  8. Chia sẻ bản đồ và các lớp dữ liệu

Nguyễn Thị Bích Huệ

(ESRI Việt Nam)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THEO CÁC TIỂU BAN VÀ TỔNG KẾT HỘI NGHỊ

(17h00 - 17h30)

Hội trường Tầng 2, Nhà A6Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 

Chủ tọa: -GS.TS Trương Quang Hải (Phó Chủ tịch Hội Địa lý VN)

Thư ký:  - ThS.Nguyễn Đặng Thảo Nguyên (Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

 

Đại diện các tiểu ban:

  PGS.TS Đặng Văn Bào

  PGS.TS Đặng Văn Phan

  PGS.TS Phạm Quang Vinh

  GS.TS Đỗ Thị Minh Đức

- Các tiểu ban báo cáo tình hình: Trưởng các tiểu ban trình bày 5 phút/người

GS.TS Trương Quang Hải - Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam: Tổng kết về các báo cáokhoa học trong Hội nghị

- GS.TS Nguyễn Cao Huần - Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam: Thông báo kế hoạch hoạt động của Hội Địa lý Việt Nam trong thời gian tới

- Trao quyền cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lí lần thứ 11

(Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

- Tuyên bố bế mạc Hội nghị (BTC Hội nghị).

 

18h00 THAM DỰ GALA DINNER TẠI KING GARDEN

456A, Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0905517512

         

Các tập tin đính kèm: (CHUONG TRINH HOI NGHI DIA LY TOAN QUOC LAN X_FINAL_17_1.doc);