Notification

Thông báo số 2: Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ 1 năm 2018

Kính gửi:....................................................................................................................

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật về lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam qua các chặng đường phát triển và hội nhập; đánh giá lại những thành tựu đạt được trong nghiên cứu ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ ở Việt Nam nói chung, trong hoạch định chính sách và nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ khu vực miền Trung (Việt Nam) nói riêng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế ngôn ngữ học: Ngôn ngữ học Việt Nam - những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thảo luận, trao đổi những trường phái, khuynh hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ trên thế giới hiện nay và việc ứng dụng vào thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam và khu vực qua các chặng đường giao thoa, tiếp xúc ngôn ngữ-văn hóa.

2. Tạo diễn đàn học thuật nhằm kết nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày các kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ phù hợp với thực tiễn giáo dục ngôn ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

II. CHỦ ĐỀ

1. Giới thiệu các trường phái, các khuynh hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ trên thế giới hiện nay.

2. Tổng kết, phân tích và đánh giá sâu về bức tranh nghiên cứu ngôn ngữ học về tiếng Việt, về các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở Việt Nam trên các phương diện:

- Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ nghĩa và Ngữ pháp;

- Phương ngữ học;

- Lịch sử tiếng Việt;

- Ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam;

- Ngôn ngữ và văn hóa, Ngôn ngữ với văn chương;

- Ngôn ngữ học xã hội;

- Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường;

- Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ;

- Nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Việt ở các nước.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: Ngày 15 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy, cả ngày)
  • Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng,

Số 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

V. THỜI HẠN GỬI TOÀN VĂN BÁO CÁO: ngày 30 tháng 9 năm 2018

VI. THỂ LỆ VIẾT BÀI

- Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo là tiếng Việt và tiếng Anh.

- Toàn văn báo cáo không quá 5000 chữ (khoảng 10 trang A4).

- Tóm tắt báo cáo (bằng tiếng Việt và tiếng Anh): không quá 250 chữ (khoảng 1/2 trang A4).

- Từ khóa: 5 từ (tiếng Việt và tiếng Anh).

- Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 12; khổ giấy A4; canh lề tự động; chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động; tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết.

Cuối báo cáo xin ghi rõ các thông tin của tác giả: Họ tên; Chức danh khoa học; Học vị; Tên cơ quan đang công tác; Địa chỉ; Số điện thoại và Email để Ban tổ chức tiện liên hệ.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin trao đổi, toàn văn báo cáo xin gửi về:

Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Email: hoithaongonnguhocspdn@gmail.com

Số điện thoại liên hệ:

  • TS. Nguyễn Hoàng Thân – Phó Trưởng Khoa Ngữ Văn: 0905204222
  • PGS. TS. Bùi Trọng Ngoãn – Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học: 0914097175
  • TS. Vũ Thường Linh – Trợ lí Khoa học: 01239 502 418

Thông tin Hội thảo sẽ được đăng tải trên các website: http://nguvan.ued.udn.vn và http://vienngonnguhoc.gov.vn.

TM. BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. VÕ VĂN MINH

Các tập tin đính kèm: (TB số 2 HTQT Ngôn ngữ học.pdf);