Notification

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ: “GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ CHÂU Á: TƯƠNG QUAN VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC”

Kính gửi: Quý thầy cô giáo, các nhà khoa học

Trong thời gian gần đây, giáo dục đại học Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đã phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục này cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết và đổi mới. Nổi bật là các vấn đề về chất lượng, tài chính và quản trị, đánh giá và kiểm định chất lượng, hội nhập và hợp tác quốc tế. Những vấn đề kể trên đều đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các nước châu Á vì hầu hết các nước đều xem giáo dục đại học như là một chiến lược nhằm xây dựng một xã hội thông tin dựa trên nền tảng tri thức trong thế kỷ XXI. Để trở thành một chiến lược hiệu quả phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đại học cần phải thực hiện nhiều hơn vai trò kiến tạo tri ​​thức mới, tiếp thu và ứng dụng các xu thế công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực thông minh thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Với ý nghĩa như vậy, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng nhận thấy cần thiết để tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác.

I. MỤC ĐÍCH

Hội thảo hướng tới chào mừng Kỉ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1975 - 2020). Đồng thời, Hội thảo sẽ  tạo ra một diễn đàn quốc tế để các cơ sở và tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như tìm ra các giải pháp nhằm giải quyết thực trạng và đưa ra các định hướng để phát triển giáo dục đại học Việt Nam và châu Á hiện nay.

II. NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

1. Thành tựu và hạn chế của đổi mới giáo dục đại học Việt Nam và châu Á;

2. Tương quan so sánh giữa giáo dục đại học Việt Nam và châu Á;

3. Chính sách, quản trị và tiếp cận giáo dục đại học Việt Nam và châu Á;

4. Đánh giá, kiểm định và xếp hạng giáo dục đại học Việt Nam và châu Á;

5. Hợp tác trong giáo dục đại học giữa Việt Nam và châu Á.

III. THỂ LỆ VIẾT BÀI VÀ ĐIỀU KIỆN XUẤT BẢN

1. Ngôn ngữ viết bài

Bài gửi đăng Hội thảo được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

2. Thể lệ trình bày

- Toàn văn bài báo: không quá 7.000 từ.

- Tóm tắt bài báo: tối thiểu 150 từ và tối đa không quá 250 từ.

- Từ khóa: tối thiểu 5 từ.

- Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 12; khổ giấy A4; canh lề tự động; chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động; tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết theo font trích dẫn APA 6 của Hội Tâm lý học Hoa Kỳ lần thứ 6 (American Psychological Association 6th edition style). Tham khảo thể thức trình bày của APA 6 tại website: https://apastyle.apa.org/about-apa-style.

- Cuối báo cáo ghi rõ các thông tin của tác giả (nhóm tác giả): họ và tên; học hàm, học vị; tên cơ quan công tác; địa chỉ; số điện thoại và e-mail liên hệ.

3. Điều kiện xuất bản

 Các bài viết sẽ được phản biện bởi các nhà khoa học uy tín ở trong nước và quốc tế và được xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế có chỉ số xuất bản ISBN. Một số bài viết chất lượng tốt sẽ được lựa chọn để xem xét đăng trong tạp chí thuộc danh mục Scopus (sẽ trao đổi với tác giả trước khi quyết định).

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: ngày 16-18 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng,

Số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

V. THỜI HẠN ĐĂNG KÍ VÀ GỬI BÀI

- Hạn cuối gửi tóm tắt và tiêu đề bài viết: trước ngày 15 tháng 6 năm 2020.

- Thông báo kết quả xét duyệt tóm tắt: trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Hạn đăng kí tham dự:

+ Đăng kí sớm:trước ngày 30 tháng 07 năm 2020.

+ Đăng kí thường:trước ngày 30 tháng 8 năm 2020.

- Hạn cuối gửi toàn văn bài báo: trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.

- Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong kỷ yếu hoặc chọn gửi tạp chí thuộc danh mục Scopus: trước ngày 20 tháng 9 năm 2020.

VI. LỆ PHÍ GỬI BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO

Phí đăng ký tham dự Hội thảo và đăng bài được quy định như sau:

Đối tượng

Khu vực

Trước ngày

30/07/2020

Trước ngày

30/08/2020

Đại biểu tham dự hội thảo và đăng bài

     Trong nước

1.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

     Quốc tế

150 USD

180 USD

Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng bài (miễn phí tham dự hội thảo)

     Trong nước

500.000 VNĐ

600.000 VNĐ

     Quốc tế

30 USD

50 USD

Thông tin tài khoản:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm– ĐHĐN.

Số tài khoản: 2002311090024

Chi nhánh ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, chuyển khoản phí tham dự hội thảo quốc tế năm 2020.

Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi bản scan hoặc ảnh phiếu nộp tiền và phiếu đăng kí tham dự hội thảo (theo mẫu) về Ban tổ chức Hội thảo theo địa chỉ e-mail: conf@ued.udn.vn.

Đối với các bài viết được lựa chọn để đăng trong danh mục tạp chí Scopus, các tác giả phải chịu phí phản biện và xuất bản theo quy định của tạp chí. Kinh phí này Ban tổ chức sẽ thông báo đến tác giả sau.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài báo chất lượng để mời báo cáo. Những bài báo được lựa chọn được miễn phí tham dự và đăng bài.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin xin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu An, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.  E-mail: nttan@ued.udn.vn. Điện thoại: 0905 915 292;

Hoặc CN. Phan Trương Hoàng My, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. E-mail: pthmy@ued.udn.vn. Điện thoại: 0905 370 559;

Hoặc TS. Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. E-mail: nvsang@udn.vn. Điện thoại: 0905 656 048.

- Địa chỉ e-mail nhận đăng kí tham dự, tóm tắt, toàn văn bài báo khoa học: conf@ued.udn.vn.  

- Thông tin Hội thảo sẽ được đăng tải trên website: http://conf.ued.udn.vn.

Trân trọng./.

Các tập tin đính kèm: (Thongbaoso1.pdf); (VI - PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ.doc);