Giới thiệu

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật về lĩnh vực nghiên cứu báo chí ở Việt Nam; đánh giá lại những thành tựu đóng góp của người Quảng Nam trong việc xây dựng và phát triển báo chí Việt Nam nói chung, đặc trưng văn hóa xứ Quảng trong tác phẩm báo chí Việt Nam nói riêng; đồng thời tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 – 2021), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Báo Quảng Nam thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: Người Quảng làm báo – những đặc trưng tiêu biểu.